Αποχρωματισμός

Για τον αποχρωματισμό μικρών περιοχών με λεύκη έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί με επιτυχία το Q-Switched LASER με Αλεξανδρίτη ή το Q-Switched Ruby LASER.

Αποχρωματισμός υγιούς δέρματος

Η θεραπεία αυτή της λεύκης προτείνεται ή προτιμάται να εφαρμόζεται όταν η έκταση της λεύκης είναι πάνω από 50% της επιφάνειας του σώματος. Αποτελείται από την διαδικασία αποχρωματισμού του υπόλοιπου τμήματος του δέρματος για να ταιριάζει με τις λευκές περιοχές.

Το προτιμώμενο φάρμακο για τον αποχρωματισμό είναι ο μονοβενζυλαιθέρας υδροκινόνης (μονοβενζόνη), που μπορεί να εφαρμοστεί στις υγιείς περιοχές του δέρματος, σε μία συγκέντρωση 20-40%, δύο φορές την ημέρα μέχρι να εξαλειφθεί το χρώμα τους. Με την εφαρμογή του, προκαλείται η εξάλειψη των μελανοκυττάρων, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε μόνιμο αποχρωματισμό.

Η εφαρμογή της μονοβενζόνης προϋποθέτει ότι ο ασθενής δεν θα φέρει σε επαφή το δέρμα του με άλλα άτομα για τουλάχιστον δύο ώρες μετά την χρήση, ώστε να αποτραπεί ο ακούσιος αποχρωματισμός του δέρματος των άλλων ατόμων. Επειδή πρόκειται για μια μόνιμη και επιθετική θεραπεία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από σοβαρή μελέτη και εξέταση της περίπτωσης του κάθε ασθενή.

Οι παρενέργειες του αποχρωματισμού του δέρματος περιλαμβάνουν ερεθισμό και αντιδράσεις ευαισθησίας, ερεθισμό των ματιών και εξωγενή ωχρονοσία. Σε ορισμένους ασθενείς, η έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει επαναχρωματισμό.

Το ρετινοϊκό οξύ (RA), ένα παράγωγο της βιταμίνης Α, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τοπικά για την δημιουργία ήπιου αποχρωματισμού του δέρματος. Το συγκεκριμένο παράγωγο ενισχύει τη δράση της μονοβενζόνης, διευκολύνοντας την απορρόφησή της κι έτσι επιταχύνεται ο ρυθμός αποχρωματισμού.